twitter rss

Featured Post

Sombong

Apa yang sebenarnya hendak disombongkan manusia?", ujar seorang 'Arab dusun pada Yahya ibn Al Mihlab, sang maha-menteri yang b...

Popular Posts

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFIANTI ALIHANA
Nip : 19850415 200801 2004
Instansi : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PALU

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan Karpeg, Taspen dan SK 100% kepada PT. BPR Palu Lokadana Utama sebagai jaminan kredit. Karena agunan tersebut masih dalam proses pengurusan.
Demikian pernyataan di buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.


Palu,

Mengetahui Yang Membuat
Pimpinan Instansi Pernyataan
Ir. BURHAN HAMADING, MH. SOFIANTI ALIHANA
Nip, 19601019 199003 1006 Nip. 19850415 200801 2004

Post a Comment